O nás

Orbico je vedúcim distribútorom veľkého počtu celosvetovo známych značiek – od kozmetických výrobkov cez potraviny a nepotravinové výrobky, technické a elektrické prístroje pre farmáciu, hračky, textil, cigarety a tiež výrobky, ako sú motorové oleje. Tak široký a rozličný rozsah značiek a portfólia výrobkov si vyžaduje vysokú flexibilitu, otvorenosť neustálym zmenám, pružnú organizáciu práce a investície do rozvoja ľudí a značiek. 

Naším cieľom je dosahovať trvalý obchodný rozvoj a vytvárať pridanú hodnotu pre našich obchodných partnerov a značky v našom portfóliu. Všetci naši zákazníci majú značný a uznávaný podiel na trhu začínajúc veľkými nadnárodnými reťazcami, miestnymi maloobchodnými reťazcami po veľkoobchody, lekárne, nezávislých miestnych obchodníkov, B2B podnikateľov a špecializované predajné reťazce. Preto je Orbico partnerom voľby, ako najlepšie vyhovieť potrebám našich obchodných partnerov s optimálnou zmesou ponuky výrobkov, služieb, pružnosti a znalosti miestnej situácie.

S tímom nadšených odborníkov ponúkame kompletné a úplné obchodné riešenia pre predaj, logistické služby, marketing a riadenie značiek pre značky v našom portfóliu. V našom obchodovaní a činnosti sa riadime našimi Víziami, Poslaním, Hodnotami a Zásadami. 

Vízia skupiny Orbico

Byť hlavným distribútorom v Európe.

Poslanie Orbico

 1. • Poskytovať služby na predaj, riadenie značiek a logistiku v najvyššej kvalite našim obchodným partnerom
 2. • Zvýšiť podiel našich značiek na trhu v rámci kategórií na každom trhu
 3. • Vytvoriť dlhodobé kvalitné vzťahy s našimi obchodnými partnermi
 4. • Vytvoriť prostredie, ktoré inšpiruje dokonalosť v tom, čo robíme.

Hodnoty Orbico

 1. • Máme vášeň vyhrávať
 2. • Ceníme si postoje a schopnosti viesť
 3. • Podporujeme vlastnícky prístup
 4. • Konáme čestne a bezúhonne
 5. • Preukazujeme rešpekt všetkým jednotlivcom
 6. • Vysoko si ceníme osobné vlastnosti a dokonalosti
 7. • Sme naladení na zmeny

Zásady Orbico

 1. • Našou najcennejšou hodnotou sú ľudia
 2. • Sme zameraní na spokojnosť zákazníka
 3. • Fungujeme v jednoduchej pružnej organizácii prispôsobivej zmenám
 4. • Sme orientovaní na efektivitu nákladov a obchodné výsledky
 5. • Pre náš úspech je zásadný trvalý zisk a rozvoj
 6. • Sme sociálne zodpovednou spoločnosťou