Orbico má dlhodobý obchodný vzťah s mnohými nadnárodnými organizáciami a umožňuje ich portfóliu značiek dosiahnuť na zákazníkov a spotrebiteľov na miestnych trhoch.   

Značky v portfóliu Orbico majú veľkú hodnotu v mysliach zákazníkov, silnú trhovú hodnotu a malopredajcovia si prajú mať ich vo svojich obchodoch. Väčšina značiek patrí medzi najznámejšie svetové mená. Orbico a obchodní partneri sa spájajú v obchodnej stratégii týkajúcej sa úspešného zavádzania, umiestnenia, obnovenia, sledovania a riadenia značiek v našom portfóliu s cieľom umožniť im dosiahnuť značnú hodnotu a zásadný vplyv pre všetky zúčastnené strany: výrobcu, distribútora, zákazníka a spotrebiteľa.